Kvalita

KONTROLA KVALITY

Kontrola našich produktov, našej práce a uspokojovanie potrieb našich odberateľov je pre nás na prvom mieste. Preto je náš systém kvality certifikovaný a neustále kontrolovaný už viac ako 10 rokov nadnárodnou spoločnosťou SGS

PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED 2014/68/EU

Požiadavky na bezpečnosť tlakového zariadenia ustanovuje The European Pressure Equipment Directive PED 2014/68/EU. Ako výrobca sme každoročne testovaný a nami vyrábané produkty spĺňajú požiadavky smerníc pre ich využitie v tlakových zariadeniach. Zároveň je náš systém certifikovaný podľa The European Pressure Equipment Directive PED 2014/68/EU a AD 2000 – Merkblatt W0/TRD 100

INŠPEKCIA A DIAGNOSTIKA

V našom internom laboratóriu technici vykonávajú deštruktívne a nedeštruktívne skúšky podľa požiadaviek medzinárodných noriem a rozmery každého výrobku ako aj fyzikálne a chemické vlastnosti sú kontrolované.

VÝBER DODÁVATEĽOV

Vstupný materiál nakupujeme iba od najkvalitnejších európskych výrobcov. Dlhoročná spolupráca s poprednými výrobcami rúr nám umožňuje vyrábať kvalitné produkty z kvalitných materiálov, pretože spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prvoradá. Naše výrobky boli vždy synonymom najvyššej kvality. Preto vyžadujeme od svojich dodávateľov, aby spĺňali najprísnejšie štandardy kvality, a bez akýchkoľvek pochybností odmietame, suroviny a výrobky, ktoré nespĺňajú naše požiadavky.

SKLAD

Vďaka flexibilite našej produkcie sú aj špeciálne objednávky vybavené v krátkom čase. Máte požiadavku krátkej dodacej doby? Náš sklad vstupného materiálu a výrobkov je našou odpoveďou!